top of page

DONATIEMOGELIJKHEDEN

BEDANKT DAT U ONS WILT STEUNEN!

Wij vinden het belangrijk om u, voor u een schenking doet, er op te wijzen dat donaties in principe niet gereserveerd worden voor specifieke projecten. Dit komt er op neer dat het bestuur van de Stichting samen met het ziekenhuisbestuur bepaalt aan welk project de verzamelde  donaties  besteed gaan worden. Op deze manier kunnen we flexibel ingaan op de actuele behoeftes van het ziekenhuis in het belang van de patiënten. Mocht u toch willen dat uw donatie aan een specifiek project wordt besteed, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons door te geven samen met een korte toelichting.

ideal-logo.png

Wat een vreemde bedragen?
Dat klopt, we hebben ze tijdelijk speciaal voor onze inzamelingsactie aangepast, want voor
€36 betaal je 1 week van de opleiding van een verpleegkundige tot anesthesie-assistent


Lees hier meer.

"Waarom kan ik geen eigen bedrag kiezen?"      &       "Waarom kan ik niet betalen met een creditcard?"

 

Helaas vragen deze betaaldiensten op dit moment nog een vast percentage van uw donatie als betaling. Dit past niet binnen onze visie van de Stichting, waarbij we zoveel mogelijk van uw geld bij het ziekenhuis willen krijgen. Met bovenstaande opties gaat er maar €0,29 van uw donatie naar de betaaldienst. Mocht u een ander bedrag dan bovenstaande opties willen doneren, maak dan gebruik van uw eigen telebankier-mogelijkheden en onderstaande gegevens. 

NL67 TRIO 0338 6261 23

ten name van

Stichting Vrienden van Biharamulo Hospital

Gedoneerd?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven wat er met het geld is gebeurd, of houdt onze nieuwsblog in de gaten.

We horen altijd graag van mensen die Biharamulo een warm toedragen, stuur ons een e-mail om te vertellen over de donatie!

Wilt u regelmatig doneren, of weten hoe je de donatie kan aftrekken van de belasting, dan kan onderstaande informatie voor u interessant zijn.

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een erkenning van de belastingdienst van de goede bedoelingen van een stichting. Omdat wij dit keurmerk hebben is het voor u als donateur mogelijk (een gedeelte van) uw gift af te trekken van de belasting. Hieronder volgen de twee mogelijkheden.

GEWONE GIFT

Deze is eenmalig en heeft een ondergrens van 1 % van bruto jaarinkomen met een maximum van 10%. Dat betekent dus dat men bij een bruto jaarinkomen van 40.000 euro pas vanaf een bedrag van 400 euro de kosten van de belasting mag aftrekken. Dus als u 500 euro wilt schenken, dan is slechts 100 euro aftrekbaar.

PERIODIEKE GIFT

Hierbij kan men een gift verdelen over vijf jaar en het volledige bedrag jaarlijks aftrekken van de belasting. Vroeger moest dat via de notaris, maar sinds 2014 is een schriftelijke schenkingsovereenkomst, die van de website van de belastingdienst is te downloaden, voldoende. Voor uw gemak kunt u die overeenkomst ook hieronder vinden.

 

Als u dus 500 euro wilt schenken, dan verdeelt u dat in vijf jaar en trekt ieder jaar 100 euro van de belasting af. Afhankelijk van uw inkomen betekent dat een 30 – 52 % aftrekpost. Bij 52 % krijgt u jaarlijks 52 euro terug. In totaal kost u die gift slechts 240 euro, terwijl de Stichting mooi 500 euro ontvangt. U kunt nu zelfs meer schenken zonder dat het u meer kost. Maar ook als u maar 20 euro per jaar wilt geven, loont het om dat periodiek te doen. Bij werkeloosheid of overlijden kan dit ontbonden worden.

AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN, OF ZELF DE TOUWTJES IN HANDEN?

U kunt de Stichting machtigen om jaarlijks gedurende vijf jaar een vast bedrag af te schrijven van uw rekening. Gebruik daarvoor onderstaand machtigingsformulier. Stuur het machtigingsformulier, inclusief de schenkingsovereenkomst naar:

Stichting Vrienden van Biharmulo Hospital

Gravin Van Leeuwensteinstraat 46

4854ET Bavel Nederland

Als u liever zelf de controle houdt is er ook een optie: ieder jaar een herinnering ontvangen van de Stichting. U bent dan zelf verantwoordelijk om het geld op tijd over maken.

 

 

Wij verzorgen de administratieve werkzaamheden, u hoeft alleen maar aan te geven hoe u uw gift wilt regelen.

bottom of page