top of page

Beste Vrienden van Biharamulo,Door de coronavirusproblematiek is de uitzending van coassistenten uit Nijmegen naar het ziekenhuis gestaakt en het ziet er niet naar uit dat dit voor medio 2021 hervat zal worden. De fundraising die dankzij hun familie en vrienden vaak werd gerealiseerd is hierdoor het afgelopen jaar vervallen, een extra reden voor de Stichting om de fondsenwerving een boost te geven.


Met de kleine groep (vaste) donateurs, de Zusters van Heythuysen en de vastenactie van het Dominicanenklooster in Huissen zijn wij er in de 3 jaar van ons bestaan in geslaagd een bedrag van bijna €20.000,- te verwerven waarvan er op dit moment nog een kleine € 5000,- beschikbaar is.


De medical officer van het ziekenhuis, Dr. Gresmus, heeft ons gevraagd of de Stichting kan bijdragen aan de aanschaf van een digitale röntgenapparaat omdat de huidige al langer niet meer goed functioneert. Een rontgenapparaat is essentieel voor het ziekenhuis om zorg te kunnen leveren, dus we willen hier graag bij helpen. De kosten bedragen zo'n 50.000 USD, inbegrepen de diagnostisch monitor en benodigde training van staf. Van diverse andere bronnen is het grootste deel al toegezegd en hij hoopt dat de Stichting daar 10.000 USD in kan bijdragen. Dat bedrag hebben we niet en dat is waarom we jullie om hulp willen vragen.

De Stichting wil uit de nog beschikbare fondsen 2.000 USD bijdragen en de rest beschikbaar houden voor de twee andere doelen. Er zijn meerdere redenen waarom we kiezen het ziekenhuis te steunen een lokaal apparaat aan te schaffen. Uit ervaring van het ziekenhuis is helaas gebleken dat er in de haven van Dar Es Salaam veel tijd (soms meer dan een jaar) en contacten bij de douane nodig zijn om apparatuur in Biharamulo te krijgen. Het verschepen en betalen van lokale opslag is duur. Daarnaast is eerder gebleken dat de geleverde apparatuur helaas niet goed bestand was tegen de wisselende stroomvoorziening van het ziekenhuis en was het moeizaam om aan reserveonderdelen te komen als er iets kapot was. Al met al voldoende redenen om een lokaal gekocht apparaat te steunen in plaats een tweedehands Nederlands apparaat te sturen.


Om aan deze eenmalige grote bijdrage te kunnen voldoen vragen wij je hierbij om een (extra) DONATIE waarbij we de suggestie doen voor een gift van € 50,- of veelvoud daarvan. Dit uiteraard met een knipoog naar het 50-jarig bestaan van het Biharamulo Hospital dat ons allen zo dierbaar is. Wij helpen je ook graag met het realiseren van een belastingaftrekbare periodieke schenking voor vijf jaar als je daar interesse in hebt. Zie daarover de website voor meer informatie.


Namens de Stichting alvast mijn dank voor je interesse in (en hopelijk een bijdrage voor) het Biharamulo Hospital.

Met vriendelijke groet,

Tom Schulpen, voorzitter


Doneer hier


Bijgewerkt op: 8 okt. 2020Vorig jaar hebben we de opleiding van Sr. Beatha tot anesthesie-assistente kunnen sponsoren. Ondanks de coronacrisis heeft ze op 14 augustus haar diploma gehaald en is ze na een hard verdiende vakantie hard aan het werk in de operatiekamers van het ziekenhuis.

Bijgewerkt op: 8 okt. 2020


Er is weinig publiekelijk bekend over de omvang van de coronacrisis in Tanzania. De officiële cijfers (509 besmettingen en 21 sterfgevallen) zijn sinds april 2020 al niet meer geüpdatet. Zowel omringende landen, buitenlandse ambassades als een aantal binnenlandse journalisten hebben echter hun zorgen geuit over de manier waarop de Tanzaniaanse overheid omgaat met de crisis.


Vanwege het beperkte aantal artsen en verpleegkundigen is de zorg in ziekenhuizen zoals Biharamulo Hospital erg kwetsbaar voor uitval door ziekte. Daarom benaderde het ziekenhuis ons begin mei 2020 om te vragen of we ze konden helpen met het kopen van voldoende mondkapjes en beschermingsmiddelen. Mede dankzij een gift van de Zusters van Heythuysen konden we iets meer dan €3000,- overmaken om te zorgen dat het ziekenhuispersoneel meer dan voldoende handenalcohol, handschoenen, mondkapjes en schorten heeft om zichzelf te beschermen terwijl ze werken.

Hoewel er in mei wat meer corona patiënten in Biharamulo zijn geweest lijkt het de laatste maanden wat rustiger te zijn geworden. Artsen maken zich vooral zorgen dat patiënten uit vrees voor besmetting hun behandeling nog langer uitstellen dan ze normaal al doen.


Het ziekenhuis mist ook de nodige donaties van de coassistenten uit Nijmegen die nu vanwege de coronacrisis niet naar Tanzania kunnen afreizen. Juist daarom willen we jullie dit jaar vragen om te doneren, zodat we het ziekenhuis kunnen blijven steunen.


Doneer nu
bottom of page