top of page


Dankzij jullie giften is Zuster Laurensia Maliyabwana gestart met haar opleiding "Procurement and supply chain management" aan de Mwenge Catholic University in Moshi.

We hebben €1500 van jullie giften overgemaakt om dit mogelijk te maken en hebben afgesproken dit ook voor de opvolgende twee jaren te doen. Na deze driejarige opleiding zal ze in het ziekenhuis terugkomen om ervoor te zorgen dat de bevoorrading en dienstverlening zo optimaal mogelijk zal verlopen - iets dat in een land met de nodige tekorten en beperkingen zeer belangrijk is.


Wij wensen haar veel succes!


Wil je meehelpen om dit soort opleidingen ook in de toekomst mogelijk te maken?

Beste Vrienden van Biharamulo,


Wij willen jullie graag een update geven over de X-ray machine voor het ziekenhuis van Biharamulo. We hadden lang goede hoop dat we jullie foto’s van het nieuwe röntgenapparaat konden laten zien, maar nu we ruim een half jaar verder zijn willen we laten horen dat het apparaat er helaas nog niet is.


Een aantal maanden geleden hebben de andere donateurs van het ziekenhuis (die samen het leeuwendeel van de X-ray samen zouden financieren) zich helaas teruggetrokken. Het Diocees heeft besloten dat het toegezegde geld beter besteed kon worden aan het oplossen van de sociale noden als gevolg van de COVID pandemie. De Amerikaanse donors hebben zich teruggetrokken omdat ze vanwege COVID minder geld hebben kunnen inzamelen en de keuze hebben gemaakt om andere doelen te steunen.


Het ziekenhuisbestuur heeft daarom ter vervanging bij de National Health Services van de Tanzaniaanse overheid een lening aangevraagd. Pas als dit definitief geregeld is en alle papieren en afspraken in orde zijn gaan we het geld van jullie donaties aan het ziekenhuis overmaken. Er is per slot van rekening een indrukwekkend bedrag van €7908 opgehaald! Natuurlijk kunnen jullie de foto's van het apparaat verwachten zodra het er is.


Nogmaals bedankt voor jullie donaties en het vertrouwen.


Met vriendelijke groeten,


Jonathan van de Sande,

Secretaris Stichting Vrienden van Biharamulo,

mede namens de rest van het bestuur


Beste Vrienden van Biharamulo,Door de coronavirusproblematiek is de uitzending van coassistenten uit Nijmegen naar het ziekenhuis gestaakt en het ziet er niet naar uit dat dit voor medio 2021 hervat zal worden. De fundraising die dankzij hun familie en vrienden vaak werd gerealiseerd is hierdoor het afgelopen jaar vervallen, een extra reden voor de Stichting om de fondsenwerving een boost te geven.


Met de kleine groep (vaste) donateurs, de Zusters van Heythuysen en de vastenactie van het Dominicanenklooster in Huissen zijn wij er in de 3 jaar van ons bestaan in geslaagd een bedrag van bijna €20.000,- te verwerven waarvan er op dit moment nog een kleine € 5000,- beschikbaar is.


De medical officer van het ziekenhuis, Dr. Gresmus, heeft ons gevraagd of de Stichting kan bijdragen aan de aanschaf van een digitale röntgenapparaat omdat de huidige al langer niet meer goed functioneert. Een rontgenapparaat is essentieel voor het ziekenhuis om zorg te kunnen leveren, dus we willen hier graag bij helpen. De kosten bedragen zo'n 50.000 USD, inbegrepen de diagnostisch monitor en benodigde training van staf. Van diverse andere bronnen is het grootste deel al toegezegd en hij hoopt dat de Stichting daar 10.000 USD in kan bijdragen. Dat bedrag hebben we niet en dat is waarom we jullie om hulp willen vragen.

De Stichting wil uit de nog beschikbare fondsen 2.000 USD bijdragen en de rest beschikbaar houden voor de twee andere doelen. Er zijn meerdere redenen waarom we kiezen het ziekenhuis te steunen een lokaal apparaat aan te schaffen. Uit ervaring van het ziekenhuis is helaas gebleken dat er in de haven van Dar Es Salaam veel tijd (soms meer dan een jaar) en contacten bij de douane nodig zijn om apparatuur in Biharamulo te krijgen. Het verschepen en betalen van lokale opslag is duur. Daarnaast is eerder gebleken dat de geleverde apparatuur helaas niet goed bestand was tegen de wisselende stroomvoorziening van het ziekenhuis en was het moeizaam om aan reserveonderdelen te komen als er iets kapot was. Al met al voldoende redenen om een lokaal gekocht apparaat te steunen in plaats een tweedehands Nederlands apparaat te sturen.


Om aan deze eenmalige grote bijdrage te kunnen voldoen vragen wij je hierbij om een (extra) DONATIE waarbij we de suggestie doen voor een gift van € 50,- of veelvoud daarvan. Dit uiteraard met een knipoog naar het 50-jarig bestaan van het Biharamulo Hospital dat ons allen zo dierbaar is. Wij helpen je ook graag met het realiseren van een belastingaftrekbare periodieke schenking voor vijf jaar als je daar interesse in hebt. Zie daarover de website voor meer informatie.


Namens de Stichting alvast mijn dank voor je interesse in (en hopelijk een bijdrage voor) het Biharamulo Hospital.

Met vriendelijke groet,

Tom Schulpen, voorzitter


Doneer hier


bottom of page