top of pageBeste Vrienden van Biharamulo,

Hierboven wordt hij van de truck gehesen: de X-ray machine waarvoor jullie maar liefst anderhalf jaar geleden hebben gedoneerd! Door corona hadden andere partijen zich helaas teruggetrokken en moest het ziekenhuis een lening van €38.500 bij de Tanzaniaanse overheid aanvragen, maar het is gelukt. Samen met onze bijdrage van €9.200 konden ze de X-ray aanschaffen. Helaas zou het Tanzania niet zijn als er niet een volgende uitdaging om de hoek stond te wachten. Tijdens de installatie van de X-ray machine is gebleken dat, in tegenstelling tot wat er eerder door de technici was ingeschat, er toch behoefte is aan een nieuwe stabilisator om het apparaat te beschermen tegen overbelasting door piekstroom. De kosten daarvoor zijn €6.500. Helaas hebben we onvoldoende geld in kas om het ziekenhuis hier extra in te steunen zonder onze andere doelen in gevaar te brengen en daarom is het ziekenhuis nu op zoek naar andere donateurs. Ze hebben reeds een derde van het bedrag verzameld en we hopen dat de rest spoedig gevonden kan worden zodat de X-ray veilig in gebruik kan worden genomen. Zodra hij eenmaal draait kunnen jullie een bericht verwachten.

We beseffen goed dat anderhalf jaar een lange tijd is om te wachten en we willen iedereen nogmaals bedanken voor hun vertrouwen en steun!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Vrienden van Biharamulo HospitalDankzij jullie giften is Zuster Laurensia Maliyabwana gestart met haar opleiding "Procurement and supply chain management" aan de Mwenge Catholic University in Moshi.

We hebben €1500 van jullie giften overgemaakt om dit mogelijk te maken en hebben afgesproken dit ook voor de opvolgende twee jaren te doen. Na deze driejarige opleiding zal ze in het ziekenhuis terugkomen om ervoor te zorgen dat de bevoorrading en dienstverlening zo optimaal mogelijk zal verlopen - iets dat in een land met de nodige tekorten en beperkingen zeer belangrijk is.


Wij wensen haar veel succes!


Wil je meehelpen om dit soort opleidingen ook in de toekomst mogelijk te maken?

Beste Vrienden van Biharamulo,


Wij willen jullie graag een update geven over de X-ray machine voor het ziekenhuis van Biharamulo. We hadden lang goede hoop dat we jullie foto’s van het nieuwe röntgenapparaat konden laten zien, maar nu we ruim een half jaar verder zijn willen we laten horen dat het apparaat er helaas nog niet is.


Een aantal maanden geleden hebben de andere donateurs van het ziekenhuis (die samen het leeuwendeel van de X-ray samen zouden financieren) zich helaas teruggetrokken. Het Diocees heeft besloten dat het toegezegde geld beter besteed kon worden aan het oplossen van de sociale noden als gevolg van de COVID pandemie. De Amerikaanse donors hebben zich teruggetrokken omdat ze vanwege COVID minder geld hebben kunnen inzamelen en de keuze hebben gemaakt om andere doelen te steunen.


Het ziekenhuisbestuur heeft daarom ter vervanging bij de National Health Services van de Tanzaniaanse overheid een lening aangevraagd. Pas als dit definitief geregeld is en alle papieren en afspraken in orde zijn gaan we het geld van jullie donaties aan het ziekenhuis overmaken. Er is per slot van rekening een indrukwekkend bedrag van €7908 opgehaald! Natuurlijk kunnen jullie de foto's van het apparaat verwachten zodra het er is.


Nogmaals bedankt voor jullie donaties en het vertrouwen.


Met vriendelijke groeten,


Jonathan van de Sande,

Secretaris Stichting Vrienden van Biharamulo,

mede namens de rest van het bestuur

bottom of page